Aan een lease auto zit er altijd een contract verbonden en zijn hierin de rechten, maar zeker ook de plichten opgenomen waar de lessee zich aan moet houden. Een vast contract houdt ook nog in dat bij het niet meer kunnen naleven van de gestelde voorwaarden er wel serieuze consequenties aan verbonden worden. Geen ideale situatie wanneer de gewijzigde omstandigheden geheel buiten jou om hebben plaatsgevonden en het contract niet meer gewijzigd kan worden. Door een private lease zonder vast contract aan te gaan kan heel wat ongerief voorkomen worden. Je blijft met een private lease zonder vast contract echter wel genieten van alle voordelen die een leaseauto biedt.