Het berekenen van de vaste lasten voor het rond kunnen rijden in een auto is de belangrijkste stap om na te gaan in hoeverre het betaalbaar zal zijn om in zo een auto rond te kunnen rijden. Een verkeerde calculatie zal op een gegeven moment ervoor zorgen dat het auto rijden wel een dure aangelegenheid wordt die de eigenaar in grote financiele problemen zal brengen. Ook voor een leaseauto is berekening van het leasebedrag belangrijk en is het goed om te weten waar je allemaal op zal moeten letten bij het uitvoeren van de berekening.