Als je een nieuwe leaseauto gaat kiezen dan wil je graag dat de bijtelling zo laag mogelijk is. Maar wat is bijtelling en hoe werkt het precies? Bijtelling is het bedrag dat bij je belastbare loon wordt geteld als je meer dan 500 privékilometers per jaar met een auto van de zaak denkt te gaan rijden. Dit bedrag hangt af van de fiscale waarde van de auto en van het bijtellingspercentage. Dit percentage was tot voorkort standaard 25%, maar als de CO2-uitstoot laag genoeg was, dan kon de bijtelling lager uitvallen. Op deze manier werd het gebruik van milieuvriendelijker auto’s gepromoot onder leaserijders. Door die lage bijtelling is de populariteit van hybride en elektrische leaseauto’s enorm toegenomen. Enkel de volledig elektrische auto’s kunnen in de laagste categorie 4% bijtelling vallen. Auto’s met 7% bijtelling waren een tijd lang de meest populaire auto’s om zakelijk te leasen. Echter, in 2016 zijn de regels omtrent bijtelling gewijzigd.

Wat is veranderd omtrent de bijtelling?

Met ingang van 2016 zijn de lage categorieën van 7%, 14% en 20% bijtelling komen te vervallen. In 2015 waren er nog vijf bijtellingspercentages. Naast de standaard 25% bestonden er 4%, 7%, 14% en 20%. Het percentage bijtelling wordt bij de kentekenregistratie vastgesteld en geldt vanaf dat moment nog vijf jaar, ook al wijzigen de bijtellingspercentages. In 2015 hebben veel leaserijders ervoor gekozen om nog snel een nieuwe, milieuvriendelijke leaseauto te gaan rijden, omdat zij dan nog vijf jaar gebruik konden maken van de 7% bijtelling. Veel mensen hebben op de valreep nog gebruik gemaakt van deze regeling. Vanaf 2017 blijft er nog maar één enkel algemeen bijtellingstarief voor zakelijke rijders over. Dit is niet langer 25% maar is nu standaard 22%. Dit percentage geldt voor alle auto’s met uitzondering van de zogenoemde zero-emission auto’s, die volledig elektrisch zijn. Deze vallen nog tot en met 2020 in de categorie 4% bijtelling. Voor semi-elektrische auto’s die vielen in de 7% bijtelling is een overgangsregime opgesteld. Momenteel wordt voor dit type auto 15% bijtelling vastgesteld, in 2018 wordt dat verhoogd naar 19% en vanaf 2019 geldt ook daar de algemene 22% bijtelling voor.

Nog gebruik maken van 7% bijtelling in 2017?

Zoals gezegd wordt het percentage bijtelling toegekend op het moment dat een kenteken wordt geregistreerd en blijft het daarna nog vijf jaar (60 maanden) geldig. Dit betekent dat je ook nu nog tijdelijk gebruik kunt maken van de 7% bijtelling als je kiest voor een auto die is geregistreerd voordat de percentages werden verhoogd. Het aanbod is niet meer zo groot, omdat de afgelopen jaren veel leaserijders nog snel een auto met 7% bijtelling hebben geleased, maar er zijn zeker nog wel auto’s te vinden die je voor dit percentage kunt leasen. Sommige leasemaatschappijen hebben namelijk nog enkele van deze auto’s op voorraad. Het loont de moeite om even op internet te zoeken naar welke leasemaatschappijen deze auto’s nog op voorraad hebben. Je kunt dan nog ongeveer vier jaar fiscaal voordelig een leaseauto rijden met 7% bijtelling.

Waarom 2015 auto’s 7% bijtelling?
Waardeer deze pagina