Privacy Policy

Lease-auto.nu baseert zich bij het uitbrengen van een rapportage op informatie van bronnen zoals het RDW. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Lease-auto.nu niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Lease-auto.nu aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Lease-auto.nu. Lease-auto.nu kan daarom op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Lease-auto.nu kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Lease-auto.nu garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lease-auto.nu behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Lease-auto.nu is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. De website bevat links naar derden website waar Lease-auto.nu een commissie over ontvangt bij verkopen. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Welke informatie verzamelen wij?

De website kunt u bezoeken zonder dat u een account nodig heeft. Wij verwerken u gegevens om u resultaten weer te geven, deze worden gebruikt voor de diensten op de website. Wij verzamelen de volgende informatie over uw activiteiten op onze website:

E-mailadres, indien u deze ergens op geeft voor onze diensten.
Informatie over uw activiteiten op onze website
Aanvullende informatie die u ons verstrekt via sociale-mediasites of diensten van derden;
Informatie verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze Website of correspondentie die ons wordt toegestuurd;
Informatie over uw locatie en de locatie van uw apparaat, inclusief de unieke identificatie-informatie van uw apparaat als u deze service op uw mobiele apparaat hebt ingeschakeld, en
Informatie uit andere bronnen: we kunnen aanvullende informatie over u van derden ontvangen of verzamelen en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover wettelijk toegestaan.

U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke informatie mogen gebruiken voor de volgende doeleinden:

om u toegang te geven tot onze Diensten en Consumentenondersteuning door middel van e-mail of telefoon
om potentieel verboden of illegale activiteiten, fraude en beveiligingsinbreuken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven;
om onze Diensten, inhoud en advertenties te personaliseren, te meten en te verbeteren;
om u te voorzien van andere diensten die u hebt aangevraagd, zoals beschreven bij het verzamelen van de informatie
Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

Lease-auto.nu bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken. We gebruiken de retentieperiode van 50 maanden voor e-mailadressen.

Cookies

Wij van Lease-auto.nu gebruiken functionele, analytische en tracking-cookies.

Waarom gebruiken we cookies?

Wanneer u onze Services gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders cookies (gegevensbestanden op de schijf van uw telefoon of mobiele apparaat) of webbakens (elektronische afbeeldingen die in de code van een webpagina worden geplaatst) of vergelijkbare technologieën plaatsen.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw browsegedrag bijhouden, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al over deze cookies geïnformeerd en toestemming gevraagd voor hun plaatsing. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Cookies worden ook op deze website geplaatst door derden.

Toegang tot, herziening en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Lease-auto.nu en heeft u het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we in uw computerbestand hebben, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, schrapping, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar info @Lease-auto.nu . Als uw informatie feitelijk onjuist of onvolledig is of niet relevant voor de doeleinden waarvoor wij uw informatie verwerken, kunt u ons verzoeken om uw informatie te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op met de onderwerpregel ‘Privacybeleid aanvragen’ door te schrijven naar info @Lease-auto.nu. Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw ID bij het verzoek te sturen.

Bescherming persoonsgegevens

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en nemen gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar:info @ Lease-auto.nu

We bewaren persoonlijke informatie niet langer dan wettelijk is toegestaan ​​en verwijderen persoonlijke informatie wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.