Aangezien een leasecontract vrij lang kan duren, zullen er zich zeker wel gevallen voordoen waarbij de gekozen auto niet meer aan de verwachting zal voldoen en uitgekeken zal moeten worden naar een geschikter model. Over het algemeen is het niet eenvoudig om een bestaand leasecontract open te breken omdat er nogal wat verplichtingen aan zowel de kant van de leasemaatschappij alsook die van de lessee zijn die niet zondermeer te beeindigenzijn. Toch wordt de mogelijkheid er soms geboden om over te gaan tot een ruil en wordt zo voorkomen dat je met een hoge boete opgescheept zult raken door het openbreken van het contract.