Een private lease zonder vast contract, wat is er allemaal mogelijk?

door | mei 12, 2020 | 0 Reacties

mei 12, 2020 | 0 Reacties

Aan een lease auto zit er altijd een contract verbonden en zijn hierin de rechten, maar zeker ook de plichten opgenomen waar de lessee zich aan moet houden.

Een vast contract houdt ook nog in dat bij het niet meer kunnen naleven van de gestelde voorwaarden er wel serieuze consequenties aan verbonden worden.

Geen ideale situatie wanneer de gewijzigde omstandigheden geheel buiten jou om hebben plaatsgevonden en het contract niet meer gewijzigd kan worden.

Door een private lease zonder vast contract aan te gaan kan heel wat ongerief voorkomen worden. Je blijft met een private lease zonder vast contract echter wel genieten van alle voordelen die een leaseauto biedt.

Tegenwoordig eist de consument ook meer flexibiliteit

Het leasen van een auto kost geld en wil men daar wel het beste voor krijgen. Een vast leasecontract heeft het grote nadeel dat de duur vaker tussen de 3 tot 4 jaren ligt en men graag in de tussentijd wel de mogelijkheid wil hebben om zonder enige consequentie van auto te kunnen verwisselen of gewoon het contract op te zeggen.

Een vast contract opzeggen kan natuurlijk wel, maar zijn de financiële gevolgen daarvan wel zwaar.

De leasemaatschappij beschouwt dit eenzijdig opzeggen als contractbreuk en zullen inkomsten die zij mis lopen in de vorm van hoge boetes moeten worden betaald door de lessee. Reken daarbij op een fiks bedrag omdat vaak de resterende betalingen alsnog in een keer betaald moeten worden.

Dit scenario ziet niemand graag op zich afkomen en wordt er vaak gekozen voor een lease zonder vast contract.

Als particulier behoudt je zo een grote mate van vrijheid

Zonder een vast contract kan een private lease op elk moment worden beëindigd zonder dat er daar consequenties aan verbonden worden door de leasemaatschappij. Deze mate van vrijheid zorgt ervoor dat er snel van auto kan worden verwisseld of gekozen kan worden voor een ander leasetype.

Leaseauto’s zonder vast contract komen trouwens met dezelfde garanties die gegeven worden bij een normale lease en worden zo alle kosten geassocieerd met het kunnen rondrijden van de auto betaald door de leasemaatschappij.

Dat betekent dus geen aparte betalingen voor de verzekering of APK en vallen ook onderhoud en reparatie onder de verantwoordelijkheid van de leasemaatschappij.

Waar er wel op gelet dient te worden zijn de afgelegde kilometers en zullen er bij overschrijding van de limiet extra kosten in rekening worden gebracht. Omdat zo een leaseauto elke moment opgezegd kan worden zijn de kilometerlimiet vaak ook op maandbasis aangegeven.

[toc]

De betalingen worden per maand afgerond

Indien de lease in het midden van een maand wordt opgezegd zal toch voor de hele maand betaald moeten worden. De kosten die door de maatschappij zijn gemaakt zijn namelijk al voor het grootste deel betaald (verzekering, wegenwegbelasting) en komen hier ook nog de operationele kosten van de maatschappij zelf nog bovenop.

Dit verschil stelt echter niet veel voor in vergelijking met de hoge boetes die er betaald zouden worden bij het verbreken van een vast contract. Particulieren kunnen met een private lease zonder vast contract ook voorzien in een tijdelijke vervoersbehoefte waarvan men niet zeker is van de tijdsduur.

Je betaalt wel meer voor een lease zonder vast contract

Er zijn natuurlijk wel gevolgen verbonden aan het leasen zonder contract en komt dat voor het grootste deel in de vorm van iets hogere tarieven. De maatschappij kan het risico en haar gemaakte kosten niet over een vaste periode verspreiden en zal het verhoogd tarief dat voor een deel moeten compenseren. Natuurlijk kan het tarief ook niet al te hoog worden opgeschroefd en zijn de beschikbare auto’s voor dit soort lease ook de wat goedkopere versies.

Het punt waarop leasemaatschappijen hun bedrijfsvoering voor het grootste deel richt is namelijk de lange termijn garantie van het leasen en valt dat alles weg bij leasen zonder contract. Private lease zonder vast contract vertoont daarom veel overeenkomsten met het huren van een auto, echter wel tegen een concurrerend tarief.

Bovendien is het voordeel van deze leasevorm dat je snel van auto kunt wisselen. Je kunt immers de auto’s snel weer “inruilen” en rij je lekker gevarieerd rond met een lease zonder vast contract.

Het leasen zonder vast contract is sterk gebonden aan de periode die je aan een lease wilt koppelen. Dat is altijd een overweging waar er niet licht over na gedacht mag worden omdat de gevolgen voor het openbreken van het leasecontract nogal streng zijn en niemand graag met een hoge boete geconfronteerd wilt raken.

Met een private lease zonder vast contract is het risico volledig weggewerkt, maar moet er vaak wel een hoger tarief betaald worden. Dit hangt wel af van de leasemaatschappij waar je mee in zee wilt gaan. Zonder contract kan de lease elk moment worden opgezegd en is het een uitkomst voor zij die bijvoorbeeld wachtende zijn op hun eigen auto (besteld uit het buitenland) of voor een onbepaalde periode wel dringend aan een betrouwbaar vervoer toe zijn.

Bekijk alle andere private lease merken in Nederland