Private lease zonder BKR, wat is er allemaal mogelijk tegenwoordig?

door | mei 12, 2020 | 0 Reacties

mei 12, 2020 | 0 Reacties

Bij het aangaan van grote financiële verplichtingen zoals auto leasen is het belangrijk dat je daartoe voor een langere periode wel in staat zal zijn. Het aangaan van een verplichting heeft altijd ook een zijde waarbij er sancties verwacht kunnen worden wanneer er op een gegeven moment niet meer voldaan gaat kunnen worden.

Het is zeker ook de tegenpartij die ook niet voor verrassingen wil komen te staan en is het uitvoeren van een BKR check een manier om meer zekerheid te verwerven. Ook registratie van de lease bij het BKR worden door sommigen niet gewenst, ook al is er nog genoeg ruimte voor een krediet. Dit heeft weer allemaal te maken met toekomstplannen waar er (weer) aangeklopt zal moeten worden bij een financiële instelling.

Een private lease vraagt ook om een lange termijn garantie

Bij het aangaan van een lease wordt er ook voor een langere periode een contract aangegaan waarbij het belangrijk is dat de betalingen niet gemist zullen worden. Bij zo een lease draait alles om de auto en wordt die door de leasemaatschappij bekostigd.

De grootste inbreng wordt dus door de leasemaatschappij gedaan en is het begrijpelijk dat die ook zeker ervan wil zijn dat de aanvrager van de lease wel in staat zal zijn alles te bekostigen. Het kapitaal van de maatschappij ligt vast in de auto en moet deze investering terugverdiend worden.

Niet alleen dat, maar ook het maken van winst omdat alle moeite dan ook voor niets zal zijn geweest. Bij de aanvraag wordt er daarom ook gevraagd naar het inkomstenniveau, waarbij er gewoonlijk ook een BKR check wordt uitgevoerd om na te gaan of de aanvrager niet elders al financiële verplichtingen heeft lopen en die niet in gevaar komen door de lease goed te keuren.

Bij een negatieve BKR notering heeft de maatschappij alle redenen om de lease niet toe te wijzen. Indien wel tot goedkeuring wordt overgegaan zal er een melding worden verricht aan het BKR en zal dit ter inzage dienen voor andere kredietverschaffers.

Kun je een auto leasen zonder BKR check?

Het is geen zins de bedoeling dat er onnodige risico’s genomen worden door de leasemaatschappijen bij het verstrekken van een lease zonder dat er een BKR check is uitgevoerd. Met afwijkende voorwaarden wordt er daarom getracht het risico te verkleinen of voor een groot deel af te wentelen op de lessee.

Om te beginnen zullen de tarieven hoger zijn om zo eerder het benodigd kapitaal naar binnen te krijgen. Ook kan er meestal alleen maar uit een geselecteerde groep auto’s worden gekozen.

Een top of the line luxe auto leasen zonder BKR check is daarom niet mogelijk tenzij je bijvoorbeeld een fikse aanbetaling doet. Dit kan ook als voorwaarde worden gesteld voor een normale operational lease die gewoonlijk wel zonder een aanbetaling afgesloten kan worden, maar er uiteraard wel een BKR check bij komt kijken.

Een autolease zonder bkr check telt altijd zwaarder mee voor de lessee omdat de tarieven er gewoonlijk al hoger liggen dan bij een operational lease en er zonder een BKR check altijd nog wat bovenop komt.

Leasen zonder bkr registratie

Naast het niet raadplegen van het BKR door de leasemaatschappij is er ook een groep personen die graag ook geen registratie van de lease willen laten plaatsvinden. Bij deze groep is de kredietwaardigheid wel in orde en wensen zij dat ook zo te houden.

Een registratie bij het BKR zal aankoopmogelijkheden in de toekomst negatief beïnvloeden en is het wel een zonde wanneer je niet in staat zult zijn een hypotheek af te sluiten omdat je een leasecontract op jouw naam hebt staan. Om deze reden, willen zij graag een auto leasen zonder BKR registratie.

Bij private leasen zonder BKR registratie zullen de tarieven doorgaans geen verschillen vertonen omdat het risico wat kleiner is.

In beide gevallen (BKR check of registratie) zijn de leasemaatschappijen zich ervan bewust dat er risico’s worden genomen en ligt alles volledig in handen van de lessee. Indien die een aantal verkeerde besluiten neemt zullen de gevolgen geheel voor rekening van hem of haar komen.

Het leasecontract wordt daarom zodanig samengesteld dat de maatschappij de mogelijkheid wordt geboden om zware boetes op te leggen.

Niet het volledig leasebedrag wordt bij het BKR genoteerd

Ook goed om te weten is dat niet het volledig leasebedrag bij het BKR zal worden geregistreerd.

  • Zo wordt alleen het deel dat aangeeft hoeveel van het totaalbedrag opgaat aan de financiering geregistreerd.
  • Gewoonlijk wordt ongeveer ѐѐn derde van het totaalbedrag gereserveerd voor de onderhoudskosten en het verzekeren/keuren.

Het BKR beschouwt dit bedrag als een component waar de leasemaatschappij voor verantwoordelijk is. De waarde die de auto vertegenwoordigd wordt door de rest bekostigd en is het daarom niet meer dan redelijk dat niet het volledig bedrag, maar een deel ervan door het BKR wordt geregistreerd.

Een BKR notering kan daarom een kleiner bedrag omvatten dan je wel gedacht had waardoor je niet meer op zoek hoeft te gaan naar een private lease zonder BKR check.

Het BKR is er om erop toe te zien dat er niet een groot aantal kredieten verstrekt zal worden aan personen waardoor die in problemen kunnen komen bij het voldoen van alle betalingen.

  • Hiertoe dient alle krediet informatie, dus ook die van een private lease, aan het BKR doorgegeven te worden
  • Ook kan er eveneens een check worden verricht om te kijken welke kredieten er al verstrekt zijn.

Natuurlijk is dat niet door een ieder gewenst en verlenen sommige maatschappijen daarom ook gewoon private lease zonder BKR check. Er zijn wel wat scherpere voorwaarden verbonden aan zo een lease en kunnen de kosten soms wel hoog oplopen.

Bekijk alle andere private lease merken in Nederland